Únik moču

Základným opatrením pri riešení stresovej inkontinencie moču by malo byť zosilnenie a spevnenie svalov panvového dna. Keďže tieto svaly sa používajú počas bežného dňa veľmi málo, preto majú u väčšiny ľudí tendenciu ochabovať. Ich zosilnenie je možné dokázať pravidelným cvičením tzv. Kegelových cvikov. Aby sa dosiahol efekt je nutné cvičiť každý deň, efektívne a dostatočne dlhý čas. Nedostatočné vytrvanie v cvičení predstavuje najčastejšiu príčinu zlyhania Kegelových cvikov ako liečebnej metódy.

Na našom pracovisku preto používame najmodernejšiu metódu posilnenia svalov panvového dna a to tzv. supramaximálnou stimuláciou prostredníctvom fokusovaného elektromagnetického poľa tzv. HIFEM. Takáto stimulácia totižto vykoná za jednotku času neporovnateľne väčší počet kontrakcii o výrazne väčšej intenzite ako bežné cvičenie. Jedna 12 minútová HIFEM stimulácia potom má za následok niekoľko tisíc svalových kontrakcii a nahrádza desiatky hodín cvičenia. Výsledkom kontrakcii svalstva panvového dna je podobne ako u kulturistu, ktorý pravidelne cvičí biceps, zväčšenie a spevnenie svalstva a tým jeho lepšia kontrola ako aj zlepšenie podpory uzatváracieho mechanizmu močového mechúra a teda zlepšenie až vymiznutie inkontinencie.

HIFEM liečba pre stresovú inkontinenciu moču spočíva 10-15 minútovom sedení na špeciálnom kresle, kde dochádza k aplikácii elektromagnetickej stimulácie pričom je používaný program s charakteristikou určenou na stresovú inkontinenciu moču. Aplikácia je pociťovaná ako kontrakcia svalstva v oblasti panvového dna a je úplne bezbolestná. Liečebný efekt mnoho pacientok pociťuje už pri 1. sedení. Štandardná liečebná kúra je tvorená 8 sedeniami a mala by byť rozložená v čase cca 1 mesiaca. Následne sa aplikujú udržiavacie procedúry cca 1-2x/mesiac. Dobré výsledky sa dosahujú aj pri liečbe hyperaktívneho močového mechúra.

Skúsenosti vo svete dokazujú, že HIFEM predstavuje efektívny spôsob liečby inkontinencie moču a efekty sú zdokumentované i vedecky:

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na liečbu HIFEM

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    Viac informácií

    K inkontinencii moč prispievajú aj iné faktory ako napríklad ťažšie pôrody (hlavne pôrod väčšieho dieťaťa), tzv inštrumentálne pôrody ( kedy bolo nutné použiť aj iné nástroje a nutnosť následného šitia po pôrode), operácie v malej panve ( napríklad hysterektómia), nadváha a pod. Všetky príčiny, ale majú jednu spoločnú charakteristiku a to, že oslabené svalstvo panvového dna neudržuje hrdlo močového mechúra a močovú rúru v správnej polohe, čoho výsledkom je, že uzavierací aparát močového mechúra nefunguje správne. V skorých štádiach prepustí moč len pri veľkej námahe, neskôr však už aj pri malých pohyboch (napríklad bežnej chôdzi alebo aj v ľahu). Pri pokročilom úniku moču je riešením operačná korekcia najčastejšie prostredníctvom implantácie suburetrálnej pásky. Ide o zákrok v celkovej alebo spinálnej anestézii pri ktorom sa koriguje chybné postavenie a zvýšená pohyblivosť močovej rúry. K dôležitým režimovým opatreniam patrí tiež redukcia telesnej hmotnosti. Samostatným typom úniku moču je urgentný typ inkontinencie moču. Pri tomto type dochádza k úniku moču z dôvodu náhleho silného nutkania na močenie, pričom nutkanie je také silné, že postihnutá osoba nestihne prísť na WC a pomočí sa. Tento typ úniku je predchádzaný spočiatku len tzv. urgenciou, čiže silným nutkaním a až neskôr, keď sa stav nerieši postupne prichádza aj k úniku moču. Riešenie vždy dôsledné urologické vyšetrenie na odhalenie iných príčin a správna zväčša medikamentózna liečba.

    Zlepšujeme kvalitu života