Cirkumcízia

U nás ambulantne bezbolestne v penilnom bloku! Nie je totiž jedno kde sa lokálne anestetikum aplikuje. Na našom pracovisku aplikujeme znecitlivujúcu látku presne do oblasti penisu kde sa koncentrujú vzruchy ktoré ďalej pokračujú smerom do centrálneho nervového systému. Pre bezbolestný výkon je dôležité poznať dôsledne anatómiu nervového zásobenia penisu a aplikovať anestetikum presne do oblasti, ktorá sa označuje ako radix penis. Tu príde ku dočasnému prerušeniu prevodu vnímania bolesti z penisu. Samotnú aplikáciu anestetika realizujeme ultratenkými tzv diabetickými ihlami, aby aj samotná aplikácia bola, čo najmenej nepríjemná.

Ponúkame:

+ bezbolestný zákrok v penilnom bloku
+ najmodernejšie lokálne anestetiká
+ aplikáciu anestetika výlučne ultratenkými ihlami
+ samovstrebatelný šicí materiál
+ skúsení lekári s mnohoročnou skúsenosťou celej šírky operačnej urológie
+ kompletná následná starostlivosť

Benefity obriezky:

+ zlepšenie hygieny penisu
+ zlepšenie výdrže pri sexe
+ penis bez zápachu
+ zníženie rizika prenosu pohlavne prenosných chorôb
+ zníženie rizika prenosu HPV a ochrana partnerky pred rakovinou krčka maternice (ženy mužov s obriezkou majú 5.6x nižšie riziko)
+ zníženie rizika rakoviny penisu
+ zníženie rizika rakoviny prostaty (niektoré štúdie naznačujú menšiu prevalenciu rakoviny prostaty u mužov po obriezke)
+ menej močových infekcií u oboch partnerov (u partneriek mužov po obriezke je cca o 40% nižší výskyt bakteriálnej vaginózy a cca o 50% trichomoniázy)

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na konzultáciu ohľadom obriezky

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

  Prečo podstúpiť obriezku

  – Predkožka je relatívne krehkým tkanivom, kde pri pohlavnom styku dochádza k vzniku mikroskopických trhlín, ktoré tvoria bránu pre vniknutie mikroorganizmov spôsobujúcich pohlavné choroby. Epidemiologické analýzy WHO dokonca potvrdili, že obriezka vedie k zníženiu rizika prenosu vírusu HIV a v Afrike je v súčasnosti jednou z najdôležitejších zbraní boja proti AIDS.

  – Vplyv na predčasnú ejakuláciu (ejaculation precox) – jemná pokožka žaluďa zhrubne, čím dochádza k istému zníženiu citlivosti oproti stavu pred obriezkou, čo môže viesť k predĺženiu času trvania sexuálneho styku.

  – V predkožkovom vaku neobrezaných mužov dochádza k hromadeniu belavej hmoty tzv. smegmy, ktorá obsahuje odlúpené epiteliálne bunky, rôzne druhy baktérii a ich splodiny metabolizmu hlavne skatol a indol – látky považované za karcinogény. V prípade nedostatočnej hygieny (hlavne pri zanedbanej fimóze ) potom pri dlhodobom pôsobení týchto látok môže dôjsť k transformácii tkaniva žaluďa alebo predkožky do tzv prekancerózy (akýsi predstupeň zhubného nádoru ) alebo priamo do rakoviny penisu. O jasnom preventívnom účinku obriezky svedčí fakt, že riziko rakoviny penisu v Izraeli, kde je obrezaná takmer celá mužská populácia je výskyt rakoviny penisu extrémne nízky – len cca 0.1/100 000 mužov, čo je cca 20 násobne nižší ako v európskych krajinách.

  – Muž po obriezke má nižšie riziko HPV infekcie a teda aj vzniku genitálnych bradavíc a znižuje tiež riziko prenosu tzv. rizikových izotypov HPV – hlavne 16, 18, ktoré môžu za istých okolností viesť k rakovine krčka maternice u partneriek.

  – Obriezka môže tiež znížiť výskyt bakteriálnych a mykotickývh zápalov pošvy u partneriek obrezaných mužov.

  Kto by mal podstúpiť cirkumcíziu

  – Hlavnou indikáciou je fimóza (slov. kukla). Ide o zúženie predkožky, ktoré môže byť úplne tzv. absolútne alebo čiastočné tzv. relatívne. Pri úplnom zúžení je vchod do predkožkového vaku tak výrazný, že aj keď je penis v kľude nie je možné predkožku pretiahnuť cez žaluď a teda nie je možné vykonávať dostatočnú hygienu predkožkového vaku a žaluďa. Pri relatívnej fimóze sa predkožka dá pretiahnúť cez žaluď len v kľudovom stave, pri erekcii však dochádza k zväčšeniu žaluďa, ktorý je väčší ako vchod do predkožkového vaku. To má za následok, že predkožka aj pri erekcií prekrýva naďalej žaluď a nepresúva sa do oblasti za žaluď, čo komplikuje fyziologický priebeh pohlavného styku.

  – U niektorých národov je obriezka vyjadrením náboženskej a kultúrnej identity.

  – Pod vplyvom posledných informácii modernej medicíny v súčasnej dobe hlavne vo vyspelých krajinách rastie počet mužov, ktorí podstupujú obriezku nie z náboženských ale zo zdravotných dôvodov, resp. pre preventívne benefity jednak pre samotného muža, ale v neposlednom rade aj pre jeho partnerku – pohlavne prenosné ochorenia, genitálne bradavice, HPV a riziko rakoviny (karcinómu) krčka maternice, riziko rakoviny penisu…

  – Nezanedbateľný je i možný vplyv na predčasnú ejakuláciu.

  Ako prebieha cirkumcízia?

  – Výkon je vo všeobecnosti možné realizovať v celkovej anestéze počas hospitalizácie v zdravotníckom zariadení alebo v lokálnej anestéze v tzv. miestnom znecitlivení ako ambulantný výkon. Na našom pracovisku vykonávame obriezku ambulantne. Úplne znecitlivenie dosahujeme tým, že operujeme v tzv. dorzálnom penilnom bloku a používame najmodernejšie lokálne anestetiká. Pred výkonom pacientom doporučujeme ešte doma oholiť ochlpenie v oblasti genitálu. Výkon začína dôsledným umytím a zarúžkovaním operačného poľa.

  – Následne sa aplikuje (u nás vylúčne používame špeciálne ultra tenké ihly, ktoré redukujú bolestivý vnem na minimum) lokálne anestetikum – potom je už samotný výkon úplne bezbolestný.

  – Typ obriezky prísne individualizujeme podľa potrieb a stavu daného pacienta.

  – Vykonávame všetky typy cirkumcízii, to znamená rozsah resekcie tkaniva vždy detailne prediskutujeme s pacientom pri predoperačnej návšteve. Po odstránení predkožky operačnú ranu zošívame vstrebatelným šicím materiálom, ktorý nevyžaduje odstraňovanie stehov po zhojení a teda ani žiadnu následnú manipuláciu s penisom. Používame výlučne špeciálny tenký šicí materiál, ktorý redukuje jazvenie v oblasti stehov. Po ukončení operácie aplikujeme protibakteriálnu antiseptickú masť a na 1-2 dni nakladáme kompresívny obväz na zmenšenie pooperačného opuchu. Kontrola hojenia je zväčša na 10-14 deň. V prípade akýchkoľvek otázok sme vždy k dispozícii.

  – Výkony realizujú skúsení lekári so skúsenosťou s veľkými urologickými operačnými zákromi v celej oblasti urogenitálneho traktu

  – Asistujúca zdravotná sestra – Dagmar Ďurišová so špecializáciou v chirurgii pre sestry s 30 ročnou praxou starostlivosti o urologických pacientov všetkých typov z toho10 rokov prax na urologickej jednotke intenzívnej starostlivosti a pooperačnej izbe.

  Staráme sa o zdravie MUŽA