Spermiogram

Ponúkame:

+ dôsledné prezretie až 30 zorných polí, aby sa zabránilo skresleným výsledkom
+ sledovanie svojho spermiogramu na externom monitore on-line
+ v prípade neuspokojivých výsledkov doporučenie ohľadom medikamentóznej liečby
+ sledovanie efektu liečby kontrolným spermiogramom
+ u daného konkrétneho pacienta hodnotí spermiogram vždy ten istý lekár, aby sa zabránilo interpersonálnej odchylke

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na Spermiogram

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

  Čo je spermiogram?

  Je základnou diagnostickou metódou pri vyšetrení mužskej plodnosti / neplodnosti. Vzhľadom na nenáročnosť pre muža by vyšetrenie spermiogramu malo byť úplne prvým vyšetrením zrealizovaným u partnerského páru v prípade dlhšie trvajúceho neúspechu v snahe o graviditu.

  Dlhodobé sledovania ukazujú, že pravdepodobnosť otehotnenia u partnerov bez zdravotnej záťaže, ktorí praktizujú pravidelný nechránený pohlavný styk je cca 20% za mesiac, 75% za pol roka a takmer 90% za rok. Každý 5. pár je však napriek tomu po uplynutí jedného roka stále bez počatia. Príčiny sú multifaktoriálne: geneticky podmienené, vplyv prostredia, prekonané ochorenia, hormonálne poruchy, imunologické faktory, užívané lieky a pod. Štatistika hovorí, že cca v 30% je príčina u ženy, cca v 30% u muža, 30% je porucha u oboch partnerov a cca 10% sú neznáme faktory. Je teda zrejmé, že až v 60% prípadov sa môže muž podielať na zníženej schopnosti počatia u páru.

  Na našom pracovisku vykonávame komplexné vyšetrenie ejakulátu podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Spermiogram sa vyšetruje makroskopicky aj mikroskopicky v špeciálnej komôrke, ktorá umožňuje presné stanovenie množstva spermií v prepočte na 1 ml.
  Spermiogram môžete sledovať "na živo" na externom LCD displeji.

  Vyšetrujeme nasledovné parametre:

  1. objem ejakulátu
  2. pH
  3. doba skvapalnenia
  4. ťažnosť
  5. koncentrácia spermií
  6. celkový počet spermií
  7. pohyblivosť - diferencujme percentuálne zastúpenie v 4 kategóriách pohyblivosti A,B,C,D
  8. patológia (morfológia) – pátrame po poruchách veľkosti a tvaru spermií, anomáliách bičíka a poruchách akrozómu
  9. zhlukovanie spermií
  10. prímesy – sledovanie prítomnosti iných buniek ako spermií – napr. bielych a červených krviniek, baktérií, tzv. oválnych buniek a pod.

  Na základe výsledku stanovujeme záver: fyziologický nález - Normozoospermia, alebo jeden z abnormálnych nálezov: Oligozoospermia, Astenozoospermia, Teratozoospermia, Hypospermia...
  V prípade zhoršeného spermiogramu je nutné vyšetrenie opakovať o 3 mesiace, nakoľko počet spermií sa môže u muža pomerne významne meniť. Pri pretrvávaní zhoršenej kvality spermiogramu ďalej pátrame po príčine – komplexné urologické vyšetrenie reprodukčnej sústavy (fyzikálne vyšetrenie, ultrasonografické vyšetrenie), odoberáme hormonálny profil a dôležité je tiež zrealizovať genetické vyšetrenie. Následne každému pacientovi navrhujeme najvhodnejšie terapeutické postupy.

  Anatómia a fyziológia

  K mužským reprodukčným orgánom patria semenníky, nadsemenníky, semenovody, prostata, semenné váčky a penis. Len správnou komplexnou funkciou všetkých zložiek je zabezpečená dokonalá fyziologická reprodukčná funkcia muža. V prípade akejkoľvek anomálie na ktorejkoľvek úrovni sa môže dostaviť rôzne závažná porucha plodnosti.

  Tvorba spermií je lokalizovaná v semenníkoch, ktoré sú uložené v miešku. Nie je to náhoda, že muži na rozdiel od žien, ktoré majú vaječníky uložené v brušnej dutine, majú semenníky uložené mimo brušnú dutinu. Spermie totiž potrebujú k správnemu vývinu teplotu aspoň o 2°C nižšiu ako je teplota vnútorných orgánov. Vývin prebieha v tzv. zárodočnom epiteli z tzv. spermiogónii cez niekoľko medzistupňov a až na konci reťazca je zrelá spermia. Dĺžka trvania vývinu je 74 dní a ďalších zhruba 7-15 dní sú spermie transportované cez systém odvodných na seba nadväzujúcich kanálikov až do nadsemenníka, odkiaľ potom odchádzajú spolu s výlučkami prostaty a semenných vačkov pri ejakulácii von z tela. Udáva sa, že každý semenník obsahuje cca 1 miliardu spermiogónii, ktoré vyprodukujú cca 1 milión spermií každú hodinu. Akýkoľvek zásah počas vývinu spermií (užívanie liekov, viróza a pod) môže viesť k zníženej kvalite resp. množstva spermií

  Príprava a odber materiálu na vyšetrenie spermiogramu

  Keďže si na našom pracovisku uvedomujeme, že ide o problematiku, ktorá je veľmi intímna, snažíme sa, aby celý proces vyšetrenia bol absolútne diskrétny. Pred vyšetrením bezplatne poskytujeme špeciálny odberový kontajner, ktorý si osobne vyzdvihnete u nás v ambulancii. V prípade, že ste mimorajónny pacient, odberovú nádobku si môžete zakúpiť v lekárni sami. Pred vyšetrením je nutné dodržať sexuálnu abstinenciu trvajúcu 4-5 dní (nesmie byť styk ani výron semena). Doporučujeme odber doma v súkromí, kde sú eliminované stresové faktory – vzorku je potrebné priniesť do 2 hodín po odbere – do tohto času sa netreba obávať zhoršenia výsledku transportom.

  U pacientov z väčšej vzdialenosti je možné poskytnúť aj samostatnú miestnosť na odber.

  Staráme sa o zdravie MUŽA