t

Urologická ambulancia uroved pôsobí v priestoroch Medicentra na sídlisku Klokočina v Nitre

Urologické centrum

Uroved s.r.o.

Uroved je urologická ambulancia, pôsobiaca v priestoroch budovy Medicentra na 2. poschodí, na sídlisku Klokočina v Nitre. Poskytuje komplexnú ambulantnú diagnosticko – liečebnú starostlivosť v celej šírke odboru urológia.

Lekár

MUDr. Marek Brezovský, PhD.

P

o ukončení Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať na urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre, kde sa venoval diagnostike a konzervatívnej i operačnej liečbe urologických ochorení u detských i dospelých pacientov. Počas tohto obdobia sa obzvlášť venoval urodynamickému funkčnému vyšetreniu dolných močových ciest u pacientov s inkontinenciou moču, neurogénnym močovým mechúrom a iných dysfunkcií močenia. Má atestáciu 1. a 2. stupňa v odbore urológia, certifikát Intervenčná ultrasonografia v urológii ako aj atestáciu v odbore onkourológia. V r. 2010 úspešne ukončil doktorandské štúdium v odbore urológia a bol mu udelený titul PhD. Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti a Európskej urologickej asociácie (EAU). Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj zahraničných urologických kongresov a seminárov (Miláno, Barcelona, Berlín, San Francisco, Vancouver ...). Prednáša na odborných podujatiach a je autorom viacerých odborných článkov.

Lekár

MUDr. Ľubica Pazúriková

U

končila LF-UK v Bratislave v r. 1997 a začala pracovať na internom oddelení, kde získala vedomosti, ktoré dodnes využíva v komplexnom náhľade na pacienta s prihliadnutím na posudzovanie nielen urologických, ale aj všetkých ostatných ochorení, ktoré pacient má. Neskôr po nástupe na urologické oddelenie FN - Nitra v r. 1999 sa venovala urológii v celej jej šírke, ale profilovala sa aj ako detský urológ. Má atestáciu 1. aj 2. stupňa v odbore urológia ako aj certifikát Intervenčná ultrasonografia v urológii. Je členom Slovenskej urologickej spoločnosti.

Zdravotná sestra

Michaela Minárová

P

o ukončení strednej zdravotnej školy v r. 1997 pracovala na chirurgickej klinike ako zdravotná sestra. V r. 2000 nastúpila na urologické oddelenie, kde pracovala na viacerých úsekoch, niekoľko rokov ako zdravotná sestra urologickej pooperačnej jednotky, kde sa starala o pacientov po náročných urologických operáciách. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Od roku 2007 pracuje v urologickej ambulancii Uroved s.r.o.. Pravidelne sa zúčastňuje odborných školiacich podujatí.

Recepcia

Zuzana Tkáčová

U

končila obchodnú akadémiu v r. 1998. Pracovala ako administratívny pracovník v nadnárodnej zahraničnej obchodnej spoločnosti, od r. 2018 pracuje na našom pracovisku ako recepčná.

Urologická ambulancia

Vybavenie ambulancie

 1. Ultrazvukový prístroj Bruel Kjaer

  sektorová sonda

 2. Ultrazvukový prístroj Vino 10 s doplerom

  sektorová sonda, rektálna sonda

 3. Spektrofotometrický analyzator moču

 4. Uroflow

  Cystoskop, Bioptic gun, Dlatačný uretrálny Thaxtonov set

 5. Mikroskop s kamerovým systémom

  Prenos na externý monitor

 6. Flexibilný cystoskop Olympus

 7. Rigídny cystoskop

 8. Bioptic gun

 1. Diatačný uretrálny Thaxtonov set

 2. Centrifúga

  Spektrofotometrický analyzátor moču DiaLab

 3. Vyšetrovacie polohovateľné pacientske lôžko

 4. Gynekologické pacientske lôžko

 5. Zákrokové pacientske polohovateľné lôžko

  Na aplikáciu infúznej liečby

 6. HIFEM

  High intensity electromagnetic therapy

Urologická ambulancia

NAŠI ZMLUVNÍ PARTNERI