Rezum

Ponúkame:

+ ambulantný zákrok, bez nutnosti celkovej anestézy
+ nie je nutná hospitalizácia
+ rýchla doba rekonvalescencie
+ certifikované pracovisko spoločnosťou Boston Scientific
+ erudovaný personál, ktorý výkonal tisícky endoskopických urologických výkonov

Pre koho je technológia REZUM:

- pacienti, ktorým liečba tabletkami neprináša dostatočný efekt
- pacienti, ktorí majú vedľajšie účinky pri liečbe tabletkami (závrate, porucha ejakulácie...)
- pacienti, ktorí nechcú byť operovaní a hospitalizovaní na lôžkovom oddelení
- pacienti, ktorí nechcú podstúpiť celkovú anestéziu
- pacienti, pre ktorých celková anestézia predstavuje veľké riziko (pacienti s inými závažnými ochoreniami napr. závažné stupne ischemickej choroby srdca, stavy po infarkte myokardu, po cievnych mozgových príhodách a pod...)

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na konzultáciu ohľadom vyšetrenia REZUM

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    t

    Naše pracovisko je certifikované spoločnosťou Boston scientific na podklade examinačného procesu a skúšky centrom Boston scientific v Paríži.
    Pozrite si inštruktážne video spoločnosti Bostion scientific.

    Staráme sa o zdravie MUŽA