Šetrná adheziolýza

Na základe dlhoročných skúseností a množstva detských pacientov poskytujeme jedinečný vlastný koncept ako bez stresu zvládnuť obtiaže s chlapčenskou predkožkou. Všetky postupy realizujeme čo najšetrnejšie.

V prípade, že je nutná šetrná adheziolýza, poskytujeme následnú starostlivosť a edukáciu tak , že počas 1. týždňa rodičia nemusia doma vykonávať žiadnu manipuláciu s predkožkou , aby si dieťa nefixovalo negatívnu emóciu vzhľadom k rodičom hneď po zákroku.

Ponúkame:

+ dôslednú diagnostiku príčiny obtiaží s predkožkou
+ konzultácia a edukácia rodičov
+ šetrná adheziolýza (ak je potrebná)
+ koncept 1. týždeň bez zásahu rodičov

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na vyšetrenie predkožky svojho dieťaťa

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    Staráme sa o zdravie muža (od detského veku)

    MUDr. Marek Brezovský, PhD