Porucha erekcie

Príčiny ED sú rôzne a komplexné. Rozlišujeme organickú a psychogénnu poruchu erekcie, pričom však každý typ erektilnej dysfunkcie v sebe vždy skrýva aj psychogénnu zložku. Organický typ je podmienený inými ochoreniami ako napríklad cukrovka, ischemická choroba srdca, choroby ciev, vysoký krvný tlak, nádorové choroby a pod. Psychogénny typ je zas spôsobený primárne obavami, nízkou sebadôverou v dosiahnutie erekcie, apriori obavou muža, že „určite zlyhá“

Dnes máme k dispozícii účinnú liečbu, ktorú vieme každému pacientovi individuálne našiť na mieru, základom je, ale komplexná a správna diagnostika, ktorá zahŕňa laboratórne odbery rozšíreného hormonálneho profilu, vyplnenie dotazníkov ohľadom sexuálneho zdravia a eventuálnej androgénnej deficiencie, komplexného urologického vyšetrenia, ultrazvukového vyšetrenia abdominálnou i lineárnou sondou.

Ponúkame:

+ stanovenie rozšíreného hormonálneho profilu (nie len celkový testosterón)
+ komplexné urologické vyšetrenie skúseným lekárom
+ vyšetrenie lineárnou sondou s vysokou frekvenciou
+ dopplerovské vyšetrenie
+ účinnú liečbu a sledovanie

po odoslaní formulára budete kontaktovaný našou recepciou

Objednajte sa na vyšetrenie poruchy erekcie

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    Viac o erekcii:

    Erekcia je komplikovaný komplexný neurovaskulárny proces j kontrolovaný hormonálnym systémom, zahrňujúci fázu prítoku krvi do penisu dilatáciu prívodných artérií, relaxáciu hladkých svalov toporivého telesa penisu a aktiváciu venouzatváracieho mechanizmu v kavernóznych telesách penisu. Počas plnej erekcie sa zvýši prítok do penisu až 100x oproti pokojovému stavu. Tlak v samotných toporivých telesách penisu stúpne 4- násobne oproti systémovému tlaku. Porucha erekcie môže byť izolovaná, potom ide len o problém samotného penisu. Častejšie však ide o kombináciu porúch stoporenia s ďalšími sexuálnymi poruchami ako je znížený sexuálny „drive“, predčasná ejakulácia alebo krátka uzdička, či porucha ejakulácie pri liečbe iných ochorení. O význame včasnej diagnostiky ED svedčí i skutočnosť, že porucha erekcie môže byť 1. symptómom komplexného poškodenia cievneho systému muža a môže o 3-5 rokov predchádzať demaskovanie vážnej kardiovaskulárnej príhody ( infarktu myokardu, resp. náhlej cievnej mozgovej príhody). V prípade cukrovky môže porucha erekcie predbehnúť diagnostiku až o 10 rokov. Dôležitým faktorom rozvoja ED je tiež nízka hladina TST a hlavne biologicky využiteľného TST, preto jeho stanovenie je vždy súčasťou vyšetrenia.

    Staráme sa o zdravie MUŽA