HPV – očkovanie

To, že muž nemá žiadne prejavy, neznamená, že nie je infikovaný. Prevalencia HPV je vysoká a väčšina mužov je bezpríznaková, avšak infekciu môžu prenášať na svoje partnerky. Istá časť infikovaných mužov so zdravou imunitou sa infekcie dokáže sama zbaviť – väčšinou ale ide o dlhodobý proces. U ďaľšej časti mužov infekcia perzistuje po celý život. V súčasnosti neexistuje liečba HPV infekcie, ale existuje účinná možnosť očkovania. Najúčinnejšie je očkovanie ešte pred 1.pohlavným stykom, ale aj neskôr keď už je infekcia dokázaná má očkovanie veľký význam – nakoľko muž môže byť infikovaný len niektorými izotypmi vírusu. HPV – očkovanie môže zabezpečiť, že bude imúnny voči ostatným typom HPV. Navyše očkovacia látka môže nešpecificky zmobilizovať imunitu aj v boji už proti existujúcej infekcii. Dôležité je odstraňovať akékoľvek prejavy HPV infekcie na mužskom genitále.

Ponúkame:

+ presnú PCR diagnostiku
+ špecifikáciu vysokorizikových a nízkorizikových typov
+ efektívne odstránenie HPV prejavov
+ najmodernejšie súčasné očkovacie látky so širokým spektrom účinku

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na vyšetrenie HPV

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

  Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

  Objednajte sa na očkovanie proti HPV

  Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

   Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

   Objednajte sa na odstránenie kondylómov/genitálnych bradavíc

   Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    Staráme sa o zdravie MUŽA