Sexuálne prenosné choroby

Ponúkame:

+ Diskrétne vyšetrenie na presný čas
+ Individuálnu edukáciu pacienta pred odberom
+ Presné a spoľahlivé analytické laboratórne metódy neskresľujúce výsledky
+ Možnosť vyšetrenia z moču bez nutnosti steru z močovej rúry
+ Následnú liečbu aj u sex. partnerov

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na diskrétne vyšetrenie STD

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

    Viac informácií:

    Až v 80% prípadoch ide o ochorenie spôsobené viacerými patogénmi súčasne. Každý nechránený styk s partnerom s neznámym STD statusom sa považuje za tzv. rizikový styk. Aj jeden jediný pohlavný styk s takouto osobou môže spôsobiť, že jedinec ochorie. Pohlavne prenosné choroby predstavujú širokú skupinu ochorení s rôznymi príznakmi a aj s rôzne vážnymi následkami. Mnohé z nich pokiaľ zostanú nerozpoznané môžu mať za následok ťažké poruchy.. Nebezpečným dôsledkom pohlavných chorôb je, že čoraz viac párov nie je schopných počať potomka, nakoľko jazvenie vyvolané infekciou v oblasti urogenitálneho traktu má za následok sterilitu. Samostatnou skupinou pohlavne prenosných ochorení je široká skupina HPV vírusov, ktorá môže viesť k vzniku rakoviny krčka maternice, rakoviny penisu, análneho otvoru resp. k nádoru hrtana.

    Staráme sa o zdravie MUŽA