t

Celá šírka odboru urológia

všetky typy urologických pacientov

Urologická ambulancia

Uroved s.r.o.

U

roved je urologická ambulancia, pôsobiaca v priestoroch budovy Medicentra na 2. poschodí, na sídlisku Klokočina v Nitre. Poskytuje komplexnú ambulantnú diagnosticko – liečebnú starostlivosť v celej šírke odboru urológia. Staráme sa o všetky typy pacientov vrátane detí už od novorodeneckého veku. Naši lekári odborne vyrástli na urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Nitre, ktoré desiatky rokov bolo koncipované ako nadregionálne pracovisko aj s jednotkou pre detských urologických pacientov. Každodenné zapojenie do diagnostického, liečebného, operačného a pooperačného procesu nám dnes umožňuje zodpovedne a komplexne riešiť urologické ochorenia detského veku. Samozrejmosťou je komplexná starostlivosť o mužov aj ženy počas celého ich života nevynímajúc geriatrických pacientov. Dôležitú skupinu tvoria pacienti s onkologickými ochoreniami urogenitálneho traktu, ktorých liečime a dlhodobo sledujeme – onkourologická špecializácia nám umožňuje priamo predpisovať najnovšie protinádorové lieky, ktoré sú v súčasnosti často viazané len na doporučenie onkourológa.
Sme zapojení aj do viacerých klinických štúdii, kde sa pacienti majú šancu dostať k liekom, ktoré sú produktom úplne posledného výskumu v urológii a tak participovať na benefite liečby, ktorá bude voľne dostupná až o mnoho rokov.

Urologická ambulancia

Venujeme sa

  1. Všeobecnej urológii u dospelých pacientov

  2. Detskej urológii od novorodeneckého veku

  3. Onkourológii

  1. Andrológii

  2. Inkontinentológii

  3. Operáciam na mužskom genitále

Urologická ambulancia

NAŠI ZMLUVNÍ PARTNERI

Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku