Andropauza

Mužský prechod

- často označovaná ako mužský prechod alebo syndróm starnúceho muža je nefyziologický stav charakterizovaný nepríjemnými pocitmi a príznakmi, ktorých príčinou je znížená hladina testosterónu. Testosterón je základným mužským pohlavným hormónom, ktorý má v organizme muža komplexné pôsobenie. Má teda vplyv nie len na budovanie svalovej hmoty, správnej hustoty kostí, krvotvorby, sexuálne funkcie, dobrý spánok, ale aj na celkovú psychickú pohodu muža.

Ponúkame:

+ stanovenie rozšíreného hormonálneho profilu (nie len celkový testosteron)
+ komplexné urologické vyšetrenie skúseným lekárom
+ vyšetrenie lineárnou sondou s vysokou frekvenciou
+ dopplerovské vyšetrenie
+ účinnú liečbu a sledovanie

Testosterón aj u zdravého muža klesá prirodzene s vekom. Je to od 30. roku života cca o 1 % ročne, pričom miera poklesu môže byť u niektorých mužov výrazne väčšia. Existuje skupina mužov, ktorí mali hraničné hladiny testosterónu už pred 30 rokom života – u nich potom už aj pomerne malý pokles za niekoľko rokov častokrát aj pred 40 rokom života, môže znamenať nástup príznakov z nedostatku testosterónu. Prvé prejavy andropauzy preto nemusia byť vôbec nápadné a často si ich muž neuvedomuje alebo ich pripisuje pracovnému zaťaženiu, „vyhoreniu“ a stresu. Až keď sa objaví porucha erekcie, strata libida, zvýšená únava, priberanie, depresia, spavosť cez deň alebo naopak poruchy spánku - môžu tieto príznaky znamenať aj rozvrat partnerských vzťahov a celkového vnímania zdravia muža.

Po odoslaní formulára sa Vám ozve naša recepcia

Objednajte sa na vyšetrenie Andropauzy

Formulár slúži výhradne ako objednávka na dané vyšetrenie/operáciu, nie na predpis liekov alebo iných výkonov. (takejto žiadosti nebude vyhovené)

  Liečba andropauzy

  V prípade potvrdenia andropauzy máme dnes k dispozícii bezpečnú a účinnú liečbu vo forme depotných injekcií, tabletiek, alebo modernej liečby vo podobe gélu. Dôležitá je pravidelná kontrola lekárom. Efekt liečby pacienti často popisujú ako neuveriteľné vrátenie sa do formy, resp. omladnutie…

  Ako prebieha vyšetrenie:

  Vyšetrenie začína dôsledným rozhovorom s pacientom so zameraním na charakter a dĺžku trvania obtiaží. Pacient vyplní 2 validizované dotazníky schválené ESSM
  (Európskou Spoločnosťou pre Sexuálnu Medicínu)

  Dotazník androgénnej deficiencie
  (vytlačiť)
  Dotazník sexuálneho zdravia muža
  (vytlačiť)

  kľúčové je biochemické vyšetrenie krvi tzv. hormonálneho profilu, ktorého súčasťou je nielen celkový TST ale aj ostatné frakcie TST, z ktorých dôležitú úlohu hrá hlavne tzv. biologický dostupný TST. Ide o testosterón ktorý je voľný alebo nie je pevne viazaný na bielkovinový nosič v krvi a telo ho môže hneď využiť. Väčšina TST je v tele totiž pevne viazaná na molekulu označovanú ako SHBG. Pri vysokých hodnotách SHBG je preto deficit biologicky dostupného TST čo môže mať za následok rozvinutie príznakov starnúceho muža. Niektoré symptómy andropauzy pri zníženom TST môžu mať svoj pôvod aj v centrálnom nervovom systéme preto vyšetrujeme aj niektoré dôležité hormóny adenohypofýzy. Samozrejmé je vyšetrenie krvného obrazu, nakoľko nedostatok testosterónu priamo súvisí so znížením tvorby červených krviniek a teda chudokrvnosťou.

  Neoddeliteľnou súčasťou je vyšetrenie genitálu, semenníkov a  ultrazvukové vyšetrenie lineárnou sondou. Vyšetrenie je nebolestivé.

  Staráme sa o zdravie MUŽA