TESTALGIA – bolesť, diskomfort v semenníku, Komplexný diagnostický postup

Komplexný diagnostický postup

Každý muž za svoj život zažije krátkodobú bolesť resp. diskomfort v oblasti semenníka alebo mieška. Tieto obtiaže sú väčšinou krátkodobé a rýchlo ustúpia. Problémom sa ale stáva dlhodobejšia či už trvalá alebo prerušovaná bolesť v jednom alebo oboch semenníkoch. Bolesti väčšinou kolíšu svojou intenzitou a často sú prítomné počas celého dňa, čím frustrujú pacientov a neumožňujú sa im sústrediť na prácu a každodenné aktivity. Obava z vážneho nádorového ochorenia môže pacientov výrazne vyčerpávať.

ponúkame:

+ spoľahlivé vylúčenie nádorového ochorenia skúseným lekárom
+ presné ultrazvukové vyšetrenie semenníkov lineárnou sondou s vysokou frekvenciou
+ vyšetrenie  onkomarkerov  na vylúčenie nádorov semenníka
+ čo najskorší  termín vyšetrenia

Testalgia môže mať rôzne príčiny a môže mať svoj pôvod v semenníku ale aj mimo neho keď ide o tzv. prenesenú (referovanú) bolesť. Svojím významom môže ísť o neškodnú príčinu ako sú napríklad stavy po prekonaných zápaloch resp. úrazoch, ktoré si pacient ani nemusí pamätať až po závažné situácie akými sú nádory semenníka. Každá dlhšie trvajúca a neustupujúca bolesť by mala byť dôsledne vyšetrená a vylúčená závažná príčina. Pre diagnostiku je dôležité palpačné vyšetrenie skúseným lekárom, biochemické vyšetrenie markerov a hlavne ultrazvukové vyšetrenie mieška tzv. lineárnou sondou s vysokou frekvenciou, ktorá dokáže lokalizovať aj prípadné veľmi malé lézie uložené hlboko v semenníku. Prípadné podozrivé ložiská verifikujeme magnetickou rezonanciou mieška.

Objednajte sa na rýchle vyšetrenie Testalgie

    Date:

    Category: